shiar
بانوان

معرفی

حوزه­ های علم و آموزش
رسالت
هدف کلی
حوزه­ های علم و آموزش

حوزه­ های علم و آموزش

برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت و گسترش فرهنگ ورزش در زنان. · تلاش در مسیر رفع محدودیت­ها و موانع زنان در بهره مندی از فرصت­های پژوهشی اعضای هیات علمی و پیگیری رفع مشکلات و پاسخگویی موثر به تقاضای زنان شاغل از وزارت متبوع · برقراری ارتباط مستمر با مراکز علمی، فرهنگی و اجرائی مرتبط با زنان کشور و استفاده از توان علمی و مدیریتی بانوان در برنامه ریزی، اجرا و همکاری بانوان سایر سازمانها · مشارکت فعال در شبکه مشاوران حوزه زنان و خانواده دانشگاه­های کشور و ارائه گزارش­های پیشرفت دوره­ای به روسای دانشگاه­ها و دفتر مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
رسالت

رسالت

دفتر امور زنان مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتها و برنامه های امور زنان دانشگاه را عهده دار گردد. این دفتر تحت نظر مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان فعالیت خواهد کرد و زیر مجموعه سازمانی دفتر ریاست دانشگاه خواهد بود. دفتر تلاشهای نظام مند و نقش مشخص خود را در هماهنگی و همکاری با بخشهای مختلف ستادی و سازمانی دانشگاه با ارائه پیشنهاد به ریاست ، معاونین و مدیران دانشگاه در جهت حمایت از برنامه های بهبود وضعیت زنان و کاهش مشکلات آنان ارائه خواهد نمود و در واقع در ایجاد تغییرات مطلوب مورد نظر یک نقش تعاملی در فعالیتهای دانشگاه ایفا خواهد کرد.
هدف کلی

هدف کلی

ارتقاء و بهره مندی از توان علمی ومدیریتی زنان دانشگاهی بهبود سلامت و کیفیت زندگی زنان دانشگاهی بهبود هویت هویت ملی مذهبی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی